موقعيت و تاريخچه

موقعيت و تاريخچه

روستاي نشلج از توابع بخش نياسر شهرستان کاشان، با مختصات جغرافيايي 51 درجه و 4 دقيقه طول شرقي و 33 درجه و 59 دقيقه عرض شمالي، در 39 کيلومتري غرب کاشان واقع شده است. اين روستا در ارتفاع 2020 متري از سطح دريا قرار دارد و آب و هواي آن معتدل کوهستاني است. کوه مارآهنگ در شرق و کوه سياه ارمک در جنوب غربي روستا قرار دارد.بافت قديمي روستا و زيارتگاه‌هاي تاج‌الدين، فاطمه، طاهرعلي و رقيه خاتون قدمت تاريخي روستا را به دوره‌هاي صفوي و پيش از آن مي‌رساند.

مردم اين روستا به زبان فارسي و با گويش «راجي» سخن مي‌گويند، مسلمان و پيرو مذهب شيعه جعفري هستند.

 

الگوي معيشت و سکونت

براساس نتايج سرشماري سال 1385، جمعيت روستاي نشلج663 خانوار و 2168 نفر بوده است که در سال 1390 به 704 خانوار و 2142 نفر کاهش يافته است.روستاي نشلج از نوع روستاهاي موسمي است که بخشي از جمعيت آن در فصل زمستان به شهرهاي اطراف مهاجرت مي‌کنند.

اقتصاد روستاي نشلج بر فعاليت‌هاي زراعي، دامداري، باغداري و توليد صنايع دستي استوار است. مهم‌ترين محصولات زراعي روستا شامل بادام، گردو، گندم و جو است. انواع فرآورده‌هاي لبني مانند ماست، کشک، پنير و کره حيواني در روستا توليد مي‌شود. در کارگاه‌هاي خانگي روستاي نشلج دارهاي قالي زيادي برپا شده است. قالي‌هاي نشلج با طرح‌ها و نقوش کاشاني و ترنج محرابي به دست دختران و زنان هنرمند روستا بافته مي‌شود و در بازارهاي اصفهان، کاشان و تهران به فروش مي‌رسد.

روستاي نشلج، با بافت مسکوني متمرکز در يک ناحيه کوهستاني استقرار يافته است. قسمت‌هاي مختلف واحدهاي مسکوني روستا شامل اتاق‌ها، انباري، راهرو، آشپزخانه و سرويس بهداشتي است.

ديوارهاي خانه‌ها به دليل شرايط اقليمي سرد، ضخيم ساخته شده‌اند و مصالح به کار رفته در ساخت واحدهاي مسکوني شامل گل، خشت، سنگ و چوب مي‌باشد. معابر روستا عموماً آسفالت هستند.

 

دسترسي

اين روستا از طريق شهرهاي کاشان، دليجان و نياسر با جاده آسفالت قابل دسترسي است.

 

بررسی مصالح ساختمانی موجود و کاربرد آنها

باتوجه به شرايط جغرافيايی و مصالح موجود در محيط طبيعی روستای نشلج، مصالح غالب مورد استفاده از گذشته تاکنون عبارتند از: خشت و گل که در قسمتهای مختلف بافت مسکونی قابل مشاهده است. البته با گذشت زمان و تغيير در شيوه های زيست و ايجاد و گسترش دسترسی روستا به خارج، در طی ده سال اخير مصالح ساختمانی دچار تحول شده بطوريکه در وضعيت کنونی استفاده از آجر ، سنگ ، بلوک ، آهن و چوب رايج شده است.

 

بررسی معماری و ترکيب فضاهای مسکونی و واحدهای همسايگی

از عوامل موثر و تاثير گذار در بافت فيزيکی، معابر و سکونتگاههای روستايی می توان از عوامل اقليم و اقتصاد روستا نام برد بطوريکه محدوديت منابع آب، خاک، ارتفاعات وشيب زمين موجب شکل گيری سکونتگاههای روستايی با تيپ مجتمع و واحدهای مسکونی و همسايگی متمرکز شده است.

باتوجه به وضعيت توپوگرافی روستای نشلج که در دامنه و ارتفاعات واقع شده و عامل شيب باعث محدوديت توسعه فيزيکی روستا از چهار جهت جغرافيايی شده است. روستای نشلج با بافت متراکم و فشرده تيپ متمرکزی را پديد آورده است که واحدهای مسکونی با فشردگی بدليل شيب زمين بر روی هم بنا شده اند بر اين اساس اگرچه از نظر معماری و الگوی ساخت و ساز به عنوان بافت با ارزش محسوب می شود و بازسازی و بهبود وضعيت موجود می تواند زمينه جلب گردشگران را فراهم نمايد ولی از نظر واحدهای همسايگی و بويژه در بخش متمرکز روستا به علت محدوديت اراضی و شيب تند واحدهای مسکونی تنها از طريق معابر از هم قابل تفکيک بوده و در بقيه موارد به عنوان يک بافت متصل ملاحظه می شود و با يکديگر ارتباط پيدا می کنند.

 

بررسی شبکه ارتباطی روستا

همانگونه که در قسمت فضای کاربری معابر اشاره شد شبکه ارتباطی روستا بويژه در داخل بافت ساخته شده، به تبع گذشت زمان ، توسعه فيزيکی روستا در جهات مختلف و نقش هر کدام از معابر گسترده و متنوع شده است.

براساس مطالعات و بررسيهای ميدانی و باتوجه به عملکرد هرکدام از معابر، درمجموع شبکه ارتباطی روستای نشلج را می توان به سه گروه به شرح ذيل تقسيم نمود:

 

معابر درجه يک:اين معابر ارتباط روستای نشلج را با به جاده اصلی از طرف شرق برقرار می سازد

معابر درجه دو: اين معابر بافت فيزيکی روستا را به معبر درجه يک برقرار می سازد.

معابر درجه سه: اين معابر ارتباط بافت مسکونی روستا را در محلات مختلف با يکديگر و با معابر درجه دو و يک برقرار می سازد و بيشتر معابر در مرکز روستا از نوع درجه سه می باشد.

 

نوع مالکيت و نحوه تملک اراضی

در روستای نشلج نوع مالکيت و نحوه تملک اراضی را می توان به شرح زير طبقه بندی نمود:

مالکيت خصوصی يا شخصی:اين نوع مالکيت شامل فضاهای مسکونی، تجاری، باغات و مزارع بوده و اغلب کاربری های روستايی از اين نوع است.

مالکيت دولتی و عمومی:کاربريهای خدماتی نظير مراکز آموزشی، بهداشتی و درمانی ، تاسيسات و تجهيزات روستايی و حمل و نقل و انبار(معابر) دارای مالکيت دولتی و عمومی هستند.

مالکيت اوقافی و يا وقفی:فضای مساجد، تکیه ها، قبرستان و همچنين مساحتی از باغات در مکانهای مختلف دارای مالکيت وقفی است.

 

شناخت و بررسی علل پيدايش روستا

از مهمترين عوامل موثر در شکل گيری و پيدايش روستای نشلج می توان به وجود موقعيت جغرافيايی مناسب مکان اوليه روستا، به جنبه دفاعی(امنيت) روستا و وجود چشمه آب در مناطق بالا دست روستا اشاره نمود.

 

شناخت عوامل موثر در شکل گيری و مراحل رشد و توسعه روستا

از مهمترين عوامل موثر در شکل گيری روستا می توان به منابع آب(چشمه و رودخانه) وجود زمين کافی در زمان شکل گيری روستا و موقعيت ويژه دفاعی و امنيتی روستا اشاره نمود که موجب اولين ساخت و ساز در روستا گرديد و براساس مطالعات ميدانی، هسته اوليه روستا در پيرامون زیارتگاه بی بی رقیه خاتون است و با گذشت زمان جابجایی به سمت مکان فعلی روی داده است. بطور کلی مراحل رشد و توسعه روستا را می توان در چهار مرحله کلی به شرح زير تقسيم بندی نمود:

الف)قبل از اسلام

ب) بعد از ورود اسلام

ج) قبل از انقلاب اسلامی

د)از انقلاب اسلامی تاکنون

 

بازديد : 3081 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : :

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]