نخستین سایت تخصصی، خبری نشلج
تصاوير جشنواره گل محمدي نشلج

تاریخ : سه شنبه، 12 خرداد ماه، 1394   موضوع : خبرهای عمومی


برگرفته از آژانس عكس خبري جوان

جشنواره گل محمدی روستای نشلج
منبع این مقاله : نخستین سایت تخصصی، خبری نشلج

http://nashalj.ir/

آدرس این مقاله :
http://nashalj.ir/12/تصاوير-جشنواره-گل-محمدي-نشلج/